Kart

Offtrack bistår klubbene med produksjon av orienteringskart til trening og konkurranse.

Kartgrunnlag

Avhengig av tilgjengelig grunnlag vurderes det om kart skal synfares basert på laserscanning, spesialkonstruksjon, gamle o-kart, offentlig kartverk eller kombinasjoner av disse altenativene. Offtrack Kart bidrar med å skaffe best mulig grunnlag for videre kartarbeid

Synfaring og rentegning

I samarbeid med tsjekkiske Olles leverer vi synfaring av meget høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Olles har 5 års erfaring med synfaring i norsk terreng og totalt 15 års erfaring med internasjonalt kartarbeid. Offtrack Kart og Olles har i fellesskap bygget opp erfaring i synfaring i norsk terreng og med norsk kartnorm. Vår referanseliste taler for seg selv.

Design, sluttstilling

Vår grafiske ekspertise kan bidra med design, sluttstilling og trykkformidling

Prosjektledelse

Offtrack Kart tar ansvar for prosjektledelse fra A til Å. Vi kan koordinere og lede hele kartprosjekt, bidra i arbeid med finansiering og MVA-refusjon

Kvalitet til avtalt pris og tid

Offtrack Kart er kjent for og tilstreber å levere kvalitetskart til avtalt pris og tid.

Ta kontakt med oss i Offtrack Kart så finner vi en løsning for ditt kartprosjekt.

Kontaktinformasjon

Offtrack AS Kart
Offtrack AS
Oskar Braatens vei 14
7024 Trondheim

Telefon: (+47) 483 10 222
Send oss epost.